Activiteiten

De postactievendag van 2020 is eerst verplaatst naar vrijdag 1 oktober 2021 en vervolgens naar deze nieuwe datum. Het thema blijft ongewijzigd namelijk kunstmatige intelligentie: hoe om te gaan met algoritmen. Postactieve leden hebben hiervan beide keren bericht gehad:

"De feiten rond corona zijn op dit moment dat 30% van de volwassen bevolking 2 keer is gevaccineerd en 60% 1 keer.
De verwachting is dat in september nog 5 miljoen mensen 'vatbaar' zullen zijn en dat dan 68% van de bevolking immuun is.
Zeker tot half augustus zal volgens de minister van VWS de anderhalvemeter-regel van kracht moeten blijven.
Eerder schrappen vindt hij niet verstandig. Zijn verwachting is dat er half augustus meer duidelijkheid is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de delta-variant.

Dat betekent dat wij met de planning van de postactievendag per 1 oktober 2021 in een situatie komen waarin we afwegen dat per 1 september aan de Politieacademie moet worden gemeld of het ja/nee doorgaat. Tot dat moment kan afzeggen nog kosteloos.
De politieacademie zal zich per definitie conformeren aan landelijke maatregelen om corona tegen te gaan; inclusief de anderhalvemeter-regel.
Hoewel we er van uitgaan dat de postactieve leden gevaccineerd zijn als ze deelnemen aan de postactievendag, blijft staan dat de postactieven hoe dan ook in de risicogroep zitten.
En ook ten aanzien van gevaccineerden is niet uitgesloten dat zij toch besmet kunnen zijn. Er is dus een reële kans dat er van het 'reünie'-gedeelte van de dag niets kan overblijven.
Dat lukt immers niet op 1,5 meter en bovendien is het vloeroppervlakte dat ons in Warnsveld op diverse delen van de dag ter beschikking staat, onvoldoende voor 50 à 60 deelnemers dicht bij elkaar.

Daarom hebben wij de conclusie getrokken dat de postactievendag nog één keer wordt uitgesteld.
Om te voorkomen dat de gedachte dat van uitstel afstel komt, werkelijkheid wordt, hebben we als nieuw geplande datum vrijdag 20 mei 2022 in Warnsveld vastgelegd.
Weer een vrijdag omdat die dag in Warnsveld het beste uitkomt vanwege de bezetting op de overige dagen in de week.

Het programma over kunstmatige intelligentie krijgt dan ongeveer deze vorm en tijdsindeling.
10.00 - 11.00 inloop
11.00 - 12.00 inleider afkomstig uit zakenwereld, voorheen politie
12.00 - 12.30 Miriam Barendse en Koen de Maat (of andersom)
12.30 - 14.00 lunch + groepsfoto op het bordes
14.00 - 14.45 inleider afkomstig uit wetenschap
14.45 - 15.15 theepauze
15.15 - 16.30 inleider afkomstig uit politie
17.00 café
18.00 diner
19.30 afloop

Wij hopen van harte dat jullie tot nu de epidemie goed hebben doorstaan en kijken uit naar 20 mei volgend jaar in Warnsveld."

 

De Commissie Postactieven