2% loonsverhoging in juli

Je krijgt tussen 2018-2020 drie keer een structurele loonsverhoging. Dat is volgens afspraak bij de laatste cao politie. In juli krijg je de tweede loonsverhoging: 2% erbij. De derde structurele loonsverhoging van 2,7% staat gepland voor juli 2020.

 

Iedere salarisverhoging werkt door in de volgende salarisverhoging. Daardoor stijgt het basisinkomen van de politie in drie jaar tijd met meer dan 8%. Om te kunnen zien wat dit concreet betekent voor je loon, hebben de politiebonden verschillende salaristabellen voor de politie online gezet. De tabel met de stijging van juli 2019 vind je pdf hier (15 KB) .

Overzicht verhogingen
Naast de procentuele salarisverhogingen, zijn er ook eindejaarsuitkeringen en eenmalige verhogingen:

  • Januari 2018 € 400 (eenmalig)
  • Juli 2018 3 % salarisverhoging
  • Januari 2019 € 400 (eenmalig)
  • Juli 2019 2% salarisverhoging
  • December 2019 8,33 % eindejaarsuitkering (i.p.v. 8%)
  • Juli 2020 2,7% salarisverhoging
  • December 2020: 8,33 % eindejaarsuitkering (i.p.v. 8%). Daarna structureel.

Koopkracht
Met goede afspraken in de cao, hebben we ervoor gezorgd dat de lonen stijgen. Echter de koopkrachtstijging in Nederland blijft achter. Het is het kabinet dat met haar beleid het meeste invloed heeft op de lastendruk.

Om invloed te hebben op bijvoorbeeld pensioenafspraken zijn we aangesloten bij de VCP. In juni riep de VCP het kabinet op om de koopkracht van werknemers te herstellen, om de lasten te verlagen en werknemers en gepensioneerden de bestedingsruimte te geven die zij verdienen.


Afspraken
Daarnaast komt het 1% meer werken te vervallen. Ook is sinds 1 juli de regeling levensfase-uren (LFU) ingegaan. Hiermee krijg je extra mogelijkheden om volledig doorbetaald verlof op te nemen als je dat nodig hebt.


Nieuwsoverzicht