Consumentenvuurwerk

Een pleidooi voor een permanent vuurwerkverbod? Dat biedt auteur Johan Meijering in zijn onlangs verschenen boek met de titel 'Consumentenvuurwerk. Van volksvermaak tot overheidsverbod'. Hierbij vind je meer informatie over dit boek dat met feiten het verbod onderbouwt.

‘Nu het kabinet Rutte-III voor de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel vuurwerkverbod heeft aangekondigd, pleit ik voor het instellen van een eenmalige avondklok op 31 december 2020 vanaf 21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. Ook pleit ik voor het instellen van een verbod op carbidschieten. Als bijzondere noodmaatregel lijkt mij dit noodzakelijk dan wel zeer gewenst. Dit om veel ellende te voorkomen. Dergelijke maatregelen bieden meer garantie voor de veiligheid van mens en dier en voorkomen dat een kleine groep van de samenleving de orde op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht ernstig gaat verstoren, gaat provoceren en demonstreren tegen het afgekondigde vuurwerkverbod bij de jaarwisseling 2020-2021. Het inschakelen van marechaussee en het leger voor extra bijstand is in deze uitzonderlijke situatie een serieuze optie!’

Met dit statement besluit Johan Meijering dit boek af waarin hij een terugblik geeft op de jarenlange strijd tegen het consumentenvuurwerk welke hij begon in 2007 tot en met 2020.
Zijn strijd begon in de nacht van de jaarwisseling 2006-2007, toen zich vlak voor zijn deur enorm veel vuurwerkgeweld voordeed. Vanaf dat moment stond het effect van vuurwerk voor hem centraal. Anderen volgden hem. Deze kettingreactie veroorzaakte een maatschappelijke beweging.
In dit boek beschrijft hij mijlpalen en ankerpunten van deze jarenlange strijd tegen het verknallen van vele miljoenen euro’s waardoor er elk jaar als gevolg van het vuurwerkgeweld doden en talloze gewonden vallen. Hij doet een dringende oproep dat het vuurwerkverbod die ten gevolge van de coronacrisis is uitgevaardigd een permanent karakter krijgt.

Over de auteur:
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de RUG. Hij werkte aanvankelijk bij de gemeentepolitie en later als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse gemeentelijke overheden. Al van jongs af startte hij veel initiatieven op het terrein van woon- en leefmilieu. Hij voerde jarenlang campagne tegen het afsteken van het consumentenvuurwerk en schreef daar twee boeken over. Ook pleitte hij voor een referendum over het geldverslindende Forum Groningen. Hij is een bevlogen man die staat voor zijn idealen. Verdere boeken van zijn hand: Argentijnse tango van Groningen tot Maastricht en La Pasión, over een tangocentrum in Groningen. Met dit derde boek over vuurwerk sluit hij zijn missie tegen het afsteken van consumentenvuurwerk af.


Nieuwsoverzicht