Deadline 1 november voor aanvragen verlof

Wil je verlof tussen 18 april en 18 mei 2020? Vraag dit dan aan voor 1 november. Wegens grootschalige evenementen, zoals het songfestival en de herdenking, worden in die periode duizenden collega’s extra ingezet. De korpsleiding heeft onlangs hierover een bericht verspreid, zie onze site.

Het intranetbericht van 15 oktober 2019:

Door de samenloop van een aantal grote en bijzondere evenementen komt de operatie naar verwachting in de periode 18 april tot 18 mei 2020 extra onder druk te staan. Hierover verscheen vorige week al een bericht op intranet. Dat heeft mogelijk gevolgen voor verlof. Zo moeten alle politiemedewerkers die in deze periode vrij of verlof willen, dit voor 1 november aanvragen.

Of het mogelijk is om in deze periode vrij of verlof te krijgen, is afhankelijk van de inventarisatie hoeveel mensen dan daadwerkelijk nodig zijn. Wie verlof of vrij heeft aangevraagd voor die periode in april/mei, krijgt uiterlijk 15 december te horen of dat wordt verleend of niet. Na 15 december is de reguliere verlofregeling, (ook voor deze periode in april/mei), weer van kracht. Verlof- en vrijetijdaanvragen die zijn ingediend vóór 9 oktober, vallen buiten de nu gemaakte afspraken. Wie al vrij heeft gekregen in die periode, blijft vrij. In sommige eenheden zijn al (andere) afspraken met de lokale OR gemaakt, ook die worden gerespecteerd.

Instemming COR
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is door de korpsleiding gevraagd in te stemmen met een eenmalige afwijking van de verlofregeling. Loes Thissen, plaatsvervangend voorzitter van de COR, laat nog weten dat we er als korps met elkaar voor moeten zorgen dat de enorme capaciteitsvraag goed en zorgvuldig opgelost wordt. “De verloven van collega’s nemen we als COR serieus. Met oog voor welzijn en roosterdruk van de collega’s, die in die periode aan het werk zijn. Hoe gaan we dat dan doen? Dat doen we door duidelijke en eerlijke spelregels voor alle politiemedewerkers af te spreken. Om snel duidelijkheid te geven aan alle collega’s stemt de COR in met de eenmalige afwijking. Wel heeft het daarbij een aantal aanvullende maatregelen gesteld, die door de korpsleiding zijn gehonoreerd.” Deze aanvullende maatregelen worden hieronder nader toegelicht.

‘Ingrijpende maatregel’
Lid van de korpsleiding Leonard Kok benadrukt dat hij zich ervan bewust is dat deze maatregel ingrijpend is. ‘Gelet op de capaciteitsdruk en rekening houdend met de belangen van alle betrokken collega’s, is de voorliggende maatregel in mijn ogen onvermijdelijk,’ zegt hij.

Aanvullende maatregelen
Om zoveel mogelijk “nee” te voorkomen, worden er aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers en wordt in overleg met de Politieacademie de inzet van aspiranten en docenten afgestemd bij evenementen. Ook wordt een beroep gedaan op collega’s om in te springen bij evenementen in andere eenheden.

Inzetbrief
Collega’s met schoolgaande kinderen, die tijdens schoolvakanties in de genoemde periode geen vrij kunnen krijgen, kunnen een ‘inzetbrief’ krijgen. Daarmee kan een medewerker aantonen wegens piekdrukte niet gemist te kunnen worden op het werk tijdens de schoolvakantie en daardoor genoodzaakt is buiten de reguliere vakantie verlof te genieten. Uiteraard dient te worden voldaan aan alle eisen van de Leerplichtwet en het Ministerie van OCW.

Drukke agenda
De periode april-mei heeft elk jaar de gebruikelijke evenementen die flinke politie-inzet vragen, zoals de KNVB-bekerfinale en Koningsdag. Op de agenda voor 2020 staan in die periode ook niet-gebruikelijke grote evenementen, waaronder de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort, het Internationaal Songfestival in Rotterdam en de nationale viering van Bevrijdingsdag (75 jaar). Tevens zijn er van 18 april tot en met 10 mei schoolvakanties, waarvoor de nodige collega’s verlof aanvragen.


Nieuwsoverzicht