Kaderdag over samenwerking bonden

Op vrijdag 10 maart vond onze kaderdag plaats bij van der Valk Veenendaal. In totaal waren hierbij een 30 tal kaderleden aanwezig. Belangrijkste onderwerp was de stand van zaken van de samenwerking tussen de vier bonden. De programmadirecteur voor dit onderwerp, Caroline Bonekamp, gaf hierover een presentatie. Achtereenvolgens kwamen de achtergrond en noodzaak van de samenwerking tussen de bonden, een terugblik op het gelopen traject tot nu toe, het juridisch kader voor de verdere samenwerking, het speelveld en de geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw model aan de orde.

Er zijn 3 modellen die o.a. samen met een jurist en account, onderzocht zijn over hoe een verdere samenwerking vorm zou kunnen krijgen. Dit zijn 1) een samenwerkingsovereenkomst 2) een overkoepelende stichting waarbij de huidige bonden voorlopig nog blijven bestaan en 3) een juridische fusie. Kijkend naar de geformuleerde uitgangspunten vallen optie 1 en 3 af en komt optie 2 als gewenste vorm naar voren. Deze richting wordt op dit moment getoetst bij de 4 bonden waarbij allereerst de kaderleden worden geïnformeerd.

Reacties uit de zaal op de presentatie waren; “dank voor deze presentatie, er is in begrijpbare taal complexe materie toegelicht die me helpt bij het nadenken over dit onderwerp”, “de oplossingsrichting is logisch, het spannende zit in de uitvoering en de knelpunten die je gaat tegenkomen” en “ik snap dat het nodig is samen te gaan maar vind het wel ingewikkeld omdat ik specifiek voor Equipe gekozen heb”.

Voorzitter Miriam Barendse gaf aan dat voor haar in ieder geval de kracht van het argument (ofwel de stijl van opereren) en de “toon of voice” essentieel zijn bij de verdere vormgeving van de samenwerking. Verder riep zij kaderleden op hun gedachten te delen met Maarten Boeren, Vanessa van den Berg en Willy Valckx te delen. Zij zijn de kwartiermakers die verder mee denken over het vervolg.

Voor leden van Equipe worden via teams 4 digitale informatiesessies georganiseerd op;
- Woensdag 12 april: 15-17 uur
- Vrijdag 14 april: 9.30-11.30 uur
- Vrijdag 21 april: 13-15 uur
- Maandag 24 april: 15-17 uur
Mocht je hierbij willen aansluiten, meld je via onderstaand formulier aan.

Op de ALV van 2 juni worden de leden gevraagd een voorlopig besluit te nemen over de gekozen richting. Uitgaande van een akkoord op 2 juni zal dan eind van dit jaar nog een ALV volgen waarbij de nieuwe statuten op de agenda staan.

Naast dit onderwerp is er een rondje langs de velden gemaakt. Met name de werkwijze binnen de verschillende OR’en en COR stonden hierbij centraal. Van gedachten is oa. gewisseld over de verkiezingen en samenwerking.

Aanmeldformulier
* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden


Nieuwsoverzicht