Lid zijn heeft nut

Om onze belangen landelijk te behartigen zijn we lid van de VCP en hebben zo een stem in het centraal overleg. Tegen de trend in is het aantal mensen dat via vakorganisaties bij de VCP is aangesloten, gestegen. De afgelopen twee jaar nam over de hele linie het aantal vakbondsleden met 100.000 toe. Bij de VCP ging het aantal omhoog van 152.000 naar 163.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Sectoren
De cijfers laten met name in de sectoren zoals de politie zien dat er behoefte is aan lidmaatschap van een vakorganisatie. Dan gaat het leden niet alleen over meepraten over arbeidsvoorwaarden, maar ook over het vormgeven van hun professionaliteit. De VMHP biedt als vakorganisatie bij uitstek een goed platform hiervoor.

Kansen
Tegelijk laten de cijfers zien dat er kansen liggen omdat veel mensen nog niet serieus hebben overwogen om lid te worden van een vakbond, zoals ook blijkt uit de CBS-publicatie. Dat het aantal vakbondsleden daalt, is natuurlijk geen goed nieuws, maar ook niet geheel nieuw. We spelen hierop in door onder andere nieuwe intiatieven te ontplooien.

Meerwaarde
Volgens de VCP is er door zaken als flexibilisering en onzekerheid over pensioenen alle reden om aansluiting te zoeken bij een vakcentrale. Vakorganisaties hebben zeker nut. Zo heeft de VCP eind vorig jaar de WIA bezuinigingen van tafel gekregen en eerder dit jaar is eindelijk het pensioenakkoord gesloten.


Nieuwsoverzicht