Meer zeggenschap over je werkplek

Het wordt voor jou eenvoudiger om hybride werken zelf vorm te geven. Mocht je op een andere plek willen gaan werken – thuis of elders – dan kan de werkgever dat niet zomaar weigeren. De werkgever is verplicht hierbij alle werkgevers- en werknemersbelangen af te wegen, waarbij de maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ gelden. Meer hierover weten? Lees dan dit artikel van de VCP.


Nieuwsoverzicht