Nieuwe politie-cao akkoord

De leden van de vier politiebonden hebben zich in overweldigende meerderheid akkoord verklaard met het op 4 mei bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe politie-cao. Tijdens digitale ledenpeilingen stemde gemiddeld 90 procent van de deelnemende collega’s voor definitieve ondertekening van het afsprakenpakket. Die vindt plaats op 8 juni.

 

De afgelopen dagen namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe ieder op hun eigen manier een formeel besluit binnen hun vereniging. De besturen van de politiebonden gingen unaniem akkoord.

Respons
Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenraadplegingen die de bonden tussen 14 en 30 mei hielden. Gemiddeld was de algehele opkomst (als je ledenaantallen per bond meeweegt*) daarbij rond 17 procent. Bij Equipe gaf 34,47 procent een mening bij de digitale peiling. Daarvan zei 92,52 procent ja voor het onderhandelaarsakkoord, 5,69 procent nee en 1,8% had geen mening.

Steun
De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelaarsakkoord goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Bij Equipe antwoordde negentig procent van de respondenten daar instemmend op. Vijf procent was tegen het gemaakte afsprakenpakket. Iets minder dan twee procent had geen mening.

Volgende week woensdag (8 juni) ondertekenen minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord.

Hieronder de uitslag van de andere politiebonden.

NPB
Voor: 91,8 procent
Tegen: 6,4 procent
Weet niet/geen mening: 1,8 procent
Opkomst: 18,6 procent

ACP
Voor: 86,49 procent
Tegen 13,28 procent
Weet niet/geen mening: 0,23 procent
Opkomst: 12,46 procent

ANPV
Voor: 86,87 procent
Tegen: 8,22 procent
Weet niet/geen mening: 4,92 procent
Opkomst: 25,93 procent

* Het opkomstpercentage van de grotere NPB en ACP wegen zwaarder dan die van de ANPV en Equipe.


Nieuwsoverzicht