Nieuws over eervol ontslag

Wat zijn de gevolgen van eervol ontslag, anders dan op eigen verzoek, als er 80-100% arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is? Is het ontslag in 2022, dan vervalt in principe het voorwaardelijk pensioen. Tenzij je 60 jaar bent en minimaal 10% van je ouderdomspensioen laat ingaan. Als de ontslagdatum uitgesteld kan worden tot 1 januari 2023, wordt het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. De 10% opname is dan ook niet nodig. Zie pdf download (2.01 MB) .

Toevoeging op 25 februari 2022: zie ook het vervolgbericht.


Nieuwsoverzicht