Ruime steun voor politie-cao 2021

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 1 juni bereikte onderhandelingsresultaat voor een cao 2021. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 70 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket. Bij Equipe stemde 36,9% van de leden.

Op donderdag 24 juni namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden ieder voor zich hadden gehouden tussen 12 en 21 juni. Daaraan hebben in totaal 9.241 collega’s meegedaan.

De kernvraag in de ledenpeiling was: 'vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond?' Over de hele linie antwoordde zeventig procent van de respondenten daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (25 procent) vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende voor een definitief akkoord. Vijf procent had daar geen duidelijk oordeel over paraat. Zie onderstaande tabel.

Uitkomst ledenpeiling totaal
Goed genoeg voor akkoord

Ja    70%  
Nee    25%  
Weet niet/geen mening         5%

 

Op maandag 28 juni ondertekenen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord.

Hieronder het oordeel over het onderhandelaarsakkoord per politiebond en beelden van de uitslag.
Meer weten over de inhoud van het afsprakenpakket? KLIK HIER!

------------------------------------

Uitkomst ledenpeiling Equipe
Goed genoeg voor akkoord

Ja          84%  
 Nee    12%
 Weet niet/geen mening    4%

 

Uitkomst ledenpeiling NPB
Goed genoeg voor akkoord

Ja          68%  
 Nee    28%
 Weet niet/geen mening    4%

 

Uitkomst ledenpeiling ACP
Goed genoeg voor akkoord

Ja       66%  
 Nee    29%
 Weet niet/geen mening    5%

 

Uitkomst ledenpeiling ANPV
Goed genoeg voor akkoord

Ja       61,4%  
 Nee    31,3%
 Weet niet/geen mening    7,3%

 

 

 


Nieuwsoverzicht