Save the dates

Zet alvast deze belangrijke verenigingsdata in je agenda: op vrijdag 4 juni vindt de algemene ledenvergadering digitaal plaats van 10.00 tot 12.00 uur. De themabijeenkomst die we normaal aansluitend houden, is later, namelijk op vrijdag 8 oktober van 10.00 tot 14.00 uur met lunch (onder voorbehoud van de corona-maatregelen). We hopen namelijk tegen die tijd elkaar weer persoonlijk te mogen ontmoeten.


Nieuwsoverzicht