Save the dates

De volgende kaderdag is op 8 november in Veenendaal. De algemene ledenvergadering (ALV) vindt op 11 april 2025 plaats. De notulen van de vorige vergadering staan in concept op Mijn Equipe. Daar vind je t.z.t. ook de agenda voor de volgende ALV. De datum voor de postactievendag is ook bekend namelijk 25 april 2025. 


Nieuwsoverzicht