Verkennende cao-gesprekken gestart

Woensdag 24 november zijn de werkgever en de politievakbonden begonnen met verkennende gesprekken voor een nieuwe politie-cao.

 

De verkenningen gaan over diverse onderwerpen die te maken hebben met de thema’s capaciteit en inzetbaarheid, veiligheid, aanstellingen, doorontwikkeling LFNP, mobiliteit en anders werken, ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en inkomen. Partijen bespreken in de verkennende gesprekken welke problemen moeten worden opgelost en welke afspraken daarover gemaakt kunnen worden.

Als gevolg van eerdere cao-afspraken en de korte looptijd van de huidige cao zijn er diverse onderwerpen die nog moeten worden uitgewerkt en ingevoerd of die nog in uitvoering zijn. Denk aan het nieuwe stelsel voor beroepsziekten, de verschillende doorstroomtrajecten en het nieuwe politieonderwijs. Dit vraagt veel van de politieorganisatie. Gelet op de grote druk op de collega’s en de organisatie is het daarom belangrijk om bij nieuwe cao-afspraken goed steeds te bezien wat we als organisatie wel of niet aankunnen.

De komende weken worden de verkennende gesprekken vervolgd. We houden jullie via de nieuwsbrief/site op de hoogte.


Nieuwsoverzicht