Activiteiten

De volgende postactievendag is op dinsdag 18 april 2023 in Warnsveld. Het is een dinsdag geworden omdat Warnsveld andere dagen vol zit. Ook heeft de commissie postactievenj ervoor gekozen om de dag opnieuw in het voorjaar te houden om zo mogelijk kansen op corona-gevolgen te ontwijken. Het thema van deze dag is 'veiligheid' (werktitel), nadere precisering te zijner tijd.