Equipe. Vakvereniging voor Politie

Waarden

Passie voor het politievak staat bij ons centraal. Onze leden zijn vakmensen die werken aan veiligheid. We bereiken resultaat door de kracht van het argument. Daarmee zijn we betrouwbaar en gezaghebbend. Door respectvol handelen en het maken van verbinding inspireren wij. Daarnaast vind je humor en gezelligheid bij onze vereniging. Zie voor meer informatie ons pdf positon paper (1.40 MB) . Dit document is richtinggevend voor Equipe.

Equipe is...

Een actieve en betrokken vakvereniging, die de belangen van onze leden behartigt. Onze belangenbehartiging heeft betrekking op rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en ondersteuning van onze leden bij hun professionele ontwikkeling. We stellen kritische vragen en doen suggesties ter verbetering van de organisatie. We participeren op nationaal en regionaal niveau actief in het (cao) onderhandelingsproces, werkgroepen en organisatieontwikkelingen.
Bij onze vereniging kun je deelnemen aan themabijeenkomsten waarin we interessante vakinhoudelijke onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen bespreken en verdiepen. Thema’s die onze aandacht hebben, zijn onder andere: rechtspositie, arbeidsomstandigheden, een goede balans werk-privé en een CO2 neutrale politie.

Organisatie van Equipe

Equipe heeft een platte organisatiestructuur. Ieder lid kan een thematische kerngroep oprichten. Dit kan ook voor bepaalde tijd, als de actualiteit hierom vraagt.
Sommige actieve leden van Equipe nemen deel aan de lokale ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad. Zij zorgen ervoor dat we weten wat er speelt op het gebied van de bedrijfsvoering in de organisatie. Wij hebben als ambitie om in iedere ondernemingsraad vertegenwoordigd te zijn.

 

Speerpunten

Speerpunten van Equipe zijn:

 • Cao-onderhandelingen
 • Leiderschap
 • Ontwikkeling van Equipe-leden in hun politievak
 • Vitaliteit
 • Flexibele politieorganisatie

Voordelen voor jou

 • Belangenbehartiging
 • Delen van kennis en ervaring
 • Platform voor professionals
 • Loopbaanadvies en individuele coaching
 • Invloed via de ondernemingsraden
 • Themabijeenkomsten en congressen
 • Meebeslissen over verenigingsdoelen en oprichten van kerngroepen
 • Meepraten over cao en arbeidsvoorwaarden
 • Informatie en advies over cao en je rechtspositie
 • Gespecialiseerde advocaat
 • Kortingen op OHRA zorg- en schadeverzekeringen (via CMHF)
 • Digitale nieuwsbrief en toegang tot Mijn Equipe

Kracht van het argument voorop

 • Belangrijke partner aan overlegtafels over cao, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en medezeggenschap
 • Behartiger voor belangen sector politie en politie internationaal. Zo is Equipe actief betrokken bij de oprichting van EU.Pol
 • Een ijzersterk breed regionaal, nationaal en internationaal netwerk
 • Aangesloten bij de landelijke vakcentrales CMHF en VCP

Aanmelden voor het Equipe-lidmaatschap

Meld je aan

Wil je meer informatie voordat je lid wordt? Heb je vragen over je lidmaatschap, neem dan contact met ons op.