Activiteiten

De jaarlijkse themabijeenkomst die normaal meteen na de algemene ledenvergadering plaatsvindt (4 juni), is nu in oktober. We hopen tegen die tijd de bijeenkomst weer 'fysiek' te kunnen houden. Zodra er meer informatie is, vind je dat hier.