Activiteiten

Onderaan staat het aanmeldformulier

Wie er de krantenkoppen op naslaat, kan al snel tot de conclusie komen dat het niet goed gesteld is met het vertrouwen in de politie, de regering, nieuwsmedia, en andere pijlers onder de Nederlandse democratie. Equipe Oost-Nederland brengt op dinsdag 20 juni onderzoekers en professionals bij elkaar om dit wantrouwen te duiden en handvatten aan te reiken. Kom jij ook (eventueel digitaal)? Meld je dan nu aan!

Edwin van den Berg is verslaggever van NOS Nieuws.
Een deel van de Nederlanders denkt dat professionele nieuwsmedia weleens moedwillig vals nieuws brengen. Na aanhoudende dreigementen en aanvallen voelde de NOS zich genoodzaakt logo’s van busjes te halen.
Van den Berg zal bespreken hoe hij geconfronteerd werd met wantrouwen tijdens zijn verslaggeving van corona- en boerendemonstraties. Net als politie reflecteert de NOS onder invloed van wantrouwen op vragen als "wat is de rol van de journalistiek in de samenleving" en "hoe zorgen we dat onze legitimiteit overeind blijft?".

Ron van Wonderen is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut.
In zijn onderzoek liet hij burgers aan het woord met een gebrek aan vertrouwen in de instanties van de democratische rechtsstaat. De wantrouwende burger heeft vele gezichten: van politiek actief tot teruggetrokken en van hoog- tot laag opgeleid.
De presentatie van Ron zal ons helpen wantrouwen vanuit het perspectief van de burger te begrijpen. Welke thema’s staan centraal in het wantrouwen? Welke conclusies van het onderzoek zijn van belang voor de politie?

Annika Smit is lector Weerbaarheid bij de Politieacademie.
Het is cruciaal voor politiemensen om wijs om te gaan met wantrouwen: het eigen wantrouwen, dat van een burger, of van een collega. Wantrouwen gaat niet zozeer om de inhoud, maar veel meer over de bron die informatie verspreid. Ter afsluiting van deze bijeenkomst geeft Annika ons handvatten. Hoe kunnen we beeldvorming over de politie (zelf) kritisch beoordelen? Hoe communiceer je met mensen (burgers, collega’s) die stelselmatig lijken te wantrouwen?

Tijd
De inloop is om 15:00, de aanvang om 15:30. Tussen 18 en 19 is er een afsluitende borrel met zeer uitgebreide hapjes.

Aanmelden
Er zijn twee opties voor deelname:

  • Online deelname
  • Fysiek in De Cantharel in Ugchelen (Apeldoorn).

Een introducee meenemen is ook mogelijk.