ABP legt uit: Onderhandelaarsakkoord ambtenaren vooral effect op jongeren

Het onderhandelaarsakkoord dat vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales op 10 juli sloten, gaat uit van een lagere premie en leidt dus tot versobering van het pensioen. Dat concludeert ABP als het kijkt naar de pensioenonderdelen uit het onderhandelingsakkoord. In het onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt over een stijging van de lonen en een wijziging van de pensioenregeling, die leidt tot een verlaging van de pensioenpremie. De pensioenen worden in de toekomst niet meer aangepast op basis van de loonontwikkeling maar op basis van de prijsontwikkeling.

Versobering regeling

De versobering van de regeling als gevolg van het onderhandelaarsakkoord werkt op termijn voor jongeren, die nog het meeste pensioen gaan opbouwen, het sterkst door, en leidt naar verwachting tot een daling van hun pensioen. Naarmate de leeftijd vordert is het effect kleiner, maar toch duidelijk. Voor 65-plussers zijn de effecten naar verwachting beperkt.

Wie doet wat?

ABP is als uitvoerder van de pensioenregeling geen onderhandelingspartij. De sociale partners voerden deze onderhandelingen en geven vorm aan de diverse cao’s voor de ambtenaren. De werkgevers en werknemers in de Pensioenkamer zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling en wijzigingen daarin. Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en het bepalen van de definitieve kostendekkende premie voor die regeling eind november dit jaar. Dit op basis van de dan geldende rente.


Nieuwsoverzicht