Acties sinds 7 mei

Op 7 mei moesten de onderhandelingen over een nieuwe Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) zijn begonnen. Dat ultimatum hebben de politiebonden tijdens de laatste actie duidelijk gesteld. Jammer genoeg lijken de werkgevers en het kabinet niet te willen luisteren. Sinds 7 mei geven we dan ook geen bekeuringen meer voor lichte overtredingen. In plaats daarvan krijgen burgers een bon met onze wens voor een veilige dag en een toelichting op de actie.

Kennelijk is er veel nodig om werkgevers en politici ervan te overtuigen dat politiewerk zwaar werk is. En dat een fatsoenlijke RVU dus gewoon een teken van respect en waardering is. Na jarenlange toewijding en inzet voor de veiligheid in de maatschappij moet een politiemedewerker toch kunnen kiezen voor een goed vroegpensioen. Helaas waren de twee acties in Den Haag niet genoeg om deze logische boodschap over te brengen. Het lijkt noodzakelijk dat de besluitvormers en beleidsmakers niet alleen horen maar ook voelen. Op de plek waar het ze het meeste zeer doet: in de portemonnee.

Geen bekeuring maar actiebon
Vanaf dinsdagochtend 7 mei stoppen we daarom met het bekeuren voor ‘geringe acties’. Bij lichte overtredingen volgt alleen een waarschuwing en krijgen de overtreders een bon met de wens voor een veilige dag en informatie over onze actie. Wanneer de bekeuring plaats maakt voor deze ‘actiebon’ is natuurlijk aan het oordeel van de politiemedewerker in kwestie. Op basis van onze eigen professionaliteit bepalen we wanneer werkgevers en politiek deze prik kunnen en moeten voelen. Als we dat met z’n allen consequent doen, zullen ze dat zeker merken.

Druk opvoeren
Aan deze actiestap is trouwens geen ultimatum of einddatum verbonden. Met andere woorden: we gaan door tot er resultaat is. Mocht het nodig zijn, dan voeren we de druk verder op en wordt de toon van de acties nog harder. Maar we zetten door totdat ook bij het kabinet en de Nederlandse werkgevers het begrip is doorgedrongen dat een fatsoenlijke RVU niet meer dan normaal is. Daar hebben we door onze inzet en de zwaarte van ons beroep gewoon recht op. En dus moet die er gewoon komen!

De korpsleiding van de Nationale Politie steunt de acties voor een fatsoenlijke RVU volmondig. Na de uitspraken van voormalig korpschef Henk van Essen op 30 januari herhaalde plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer deze steun op het Malieveld tijdens de actie van 27 maart.


Nieuwsoverzicht