Afspraken over verlof

Het korps publiceerde op 24 maart verlofafspraken op het intranet. In deze moeilijke tijd van de coronacrisis verandert voor velen van ons namelijk de routine. Werk en privé moeten opeens anders georganiseerd worden. Ook omtrent verlof spelen tal van vragen. Daarover hebben de korpsleiding, de COR en vakorganisaties als Equipe nu duidelijke afspraken gemaakt.

 

Aangepaste werkinstructies en –protocollen die de uitvoering van het werk op straat lastig maken. Thuiswerken waar mogelijk en tegelijkertijd de zorg voor kinderen. Planningen en mooie dingen in het vooruitzicht die in duigen vallen. Collega ’s die nog steeds in het buitenland zijn en proberen om naar huis te komen, collega’s waarvan de vakantie niet doorgaat, collega’s met gepland levensloop verlof om een mooie verre reis te maken.

Goede afspraken
Dit alles was aanleiding voor de korpsleiding, mede op verzoek van de COR en de vakorganisaties, om te kijken of de bestaande afspraken over verlof nog passend zijn in deze tijden van de coronacrisis. Eerst is goed geluisterd naar de vragen en onzekerheden die onder de collega’s in het korps leven. Naar aanleiding hiervan hebben we afspraken gemaakt over verlof.

Coulant
Zo gaat de werkgever coulant om met verzoeken om al gepland verlof en tussentijds levensloopverlof in te trekken. Ook als het gaat om de opvang van kinderen die geen gebruik kunnen maken van scholen en kinderopvang voor ouders in vitale beroepen, is de organisatie ruimhartig in het toekennen van buitengewoon verlof. Als dit maar gebeurt in goed overleg tussen collega’s en hun leidinggevenden.

Uitdagingen
Gezamenlijk hebben we nog wel uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het, voor sommige collega’s, mogelijk “opdrogen van thuiswerk”, terwijl er voor de hele politie immers werk genoeg is; van VVC-zaken (veel voorkomende criminaliteit) tot veranderingen in het politieonderwijs. Ook kan het zo zijn dat we over een tijdje juist meer moeten gaan werken, wanneer de inzetbaarheid binnen ons korps kleiner wordt door de coronacrisis. Daarnaast gaat de crisis in de toekomst mogelijk nieuwe handhavingsuitdagingen met zich meebrengen. Hierin hebben we elkaar hard nodig en wordt wellicht op iedereen een beroep gedaan in het besef dat we met bijzondere omstandigheden te maken hebben.

Verzoeken
Met deze omstandigheden die dagelijks kunnen veranderen, kan het betekenen dat er in loop van de tijd verzoeken kunnen komen om andere taken op te pakken, ergens anders ingezet te worden en in bepaalde perioden meer/minder uren te werken.

Het belangrijkste is en blijft dat we samen gezond onze taak als politie kunnen blijven uitvoeren. Als we daarin allemaal onze rol pakken, kunnen we elkaar alleen maar versterken.


Nieuwsoverzicht