CAO-protestmanifestatie politiebonden op 8 april

Op woensdag 8 april houden de politiebonden in Den Haag een protestmanifestatie onder het motto ‘Van der Steur, beken kleur’. De actie vindt plaats na de ceremonie waarbij korpschef Gerard Bouman het nieuwe politievaandel overhandigd krijgt door koning Willem-Alexander. Na een optocht van enkele honderden collega’s door Den Haag zal minister Van der Steur een laatste waarschuwing worden overhandigd. Wil hij hardere vakbondsacties voorkomen, dan dient hij uiterlijk maandag 13 april met een beter CAO-aanbod te komen.

Het was de afgelopen weken een veelgestelde vraag aan de bondsbesturen, het Landelijk Actiecentrum en de actieteams in de eenheden: gaan we actievoeren op de dag van de vaandeloverdracht? Voor alle duidelijkheid: de politiebonden hebben nooit overwogen die ceremonie zelf op één of andere manier te verstoren. Om te beginnen vinden de bonden het ongepast om leden van het Koninklijk Huis bij een CAO-conflict te betrekken. Ook is meegewogen dat veel collega’s zo’n actie zouden zien als een te groot gebrek aan respect voor de politietradities.

Wel is gesproken over alternatieve acties op de dag zelf. Alle door de leden ingediende suggesties zijn zorgvuldig bestudeerd en uiteindelijk is gekozen voor het houden van een CAO-protestmanifestatie nadat de vaandeloverdracht beëindigd is. Doel: de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie laten merken hoe ontevreden de werkvloer is over de schraperige voorstellen van de werkgever voor een nieuwe politie-CAO.

Zoals bekend zijn aanstaande woensdag enkele honderden politiemedewerkers uit het hele land in Den Haag aanwezig om op uitnodiging van de korpschef de vaandeloverdracht bij te wonen. De politiebonden roepen deze collega’s op ’s middags in Den Haag te blijven en aan de CAO-protestmanifestatie deel te nemen. Daarnaast zullen de actieteams van de bonden collega’s in het hele land oproepen om woensdag ook naar Den Haag te komen. Het verzamelpunt is het Malieveld tegenover het hoofdbureau van de Nationale Politie. Vandaaruit zal een optocht naar het ministerie van Veiligheid en Justitie van start gaan. Het concrete tijdstip van aanvang volgt op een later moment. 

De praktische aanpak van de hele operatie wordt morgen uitgewerkt en in gang gezet. Zodra er zaken te melden zijn, bijvoorbeeld over het georganiseerde vervoer van collega’s naar Den Haag, melden we dat uiteraard zo breed mogelijk binnen de eenheden. Kijk voor het laatste nieuws ook op de speciale Facebook-pagina politieacties en op de eigen websites van de bonden.


Nieuwsoverzicht