CBS: Geregistreerde criminaliteit ook in 2014 gedaald

In 2014 registreerde de politie 8 procent minder misdrijven dan in 2013, de sterkste daling van de afgelopen tien jaar. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend en is het afgelopen decennium met een kwart afgenomen. Vooral de zogenaamde ‘high impact crime’, woninginbraak, straatroof, overval en geweldsdelicten, nam in 2014 af. De bereidheid tot aangifte bleef in 2014 nagenoeg onveranderd. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

In 2014 loste de politie een kwart van de misdrijven binnen een jaar op; in 2013 was dit met 22 procent iets minder. Niet elk type delict is snel op te lossen. Rijden onder invloed heeft een hoog oplossingspercentage, maar zakkenrollerij of diefstal uit een auto zijn delicten die moeilijker zijn op te lossen. Dat het oplossingspercentage gestegen is kan deels verklaard worden doordat er minder vaak aangifte is gedaan van moeilijk oplosbare delicten zoals woninginbraak en zakkenrollerij.

Ook bij de high impact crimes werd relatief vaker een verdachte gevonden. Met name overvallen werden vaker opgelost: 38 procent in 2014 tegen 32 procent in 2013.


Nieuwsoverzicht