Collega’s gevraagd voor input cao 2024

We hebben je denkkracht nodig. De huidige cao loopt af op 1 juli 2024 en we zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe cao. We zijn er op tijd bij en dat biedt mogelijkheden om ook in de volgende ronde tot een goed resultaat te komen. We nodigen je bij deze uit om mee te denken en de juiste onderwerpen op de onderhandelingstafel te krijgen. Meld je voor 16 mei aan via onze site!

Meld je voor 16 mei via onderstaand formulier aan:

Minister, korpschef en politievakorganisaties hebben het proces rond de vorige cao-
onderhandelingen geëvalueerd. Daar hebben zij vervolgens een paar keer over gesproken en
verkend hoe zij het proces voor de volgende cao-ronde willen inrichten. Partijen zijn van
mening dat het helpt om in aanloop naar de eigenlijke onderhandelingen gezamenlijk op te
trekken en te kijken welke zaken in het belang van zowel de politiemensen als het korps als de
maatschappij zijn.

Op 1 juni organiseren wij daarom gezamenlijk in het Huis voor Veiligheid in Baarn een
themadag, waarvoor key players van alle betrokken partijen worden uitgenodigd.
Na een verkennend ochtendprogramma vragen we in de middag 40 collega’s werkzaam
binnen de diverse onderdelen van de politie aan te geven wat naar hun mening de
belangrijkste thema’s van dit moment zijn. Centraal staat de vraag:
Wat kan de politie een nog betere handhavings- en opsporingsorganisatie maken en tegelijk
een aantrekkelijker werkgever?

We zoeken dus naar win-wins. Onderwerpen die van toepassing zijn worden meegenomen
naar de onderhandelingstafel – waar het natuurlijk als vanouds gaat om arbeidsvoorwaarden
en rechtspositie.

Een ieder die werkt bij de Nationale Politie kan zich aanmelden (zie formulier bovenaan).
Het is belangrijk dat deze 40 collega’s een afspiegeling zijn van alle medewerkers van de
Nationale Politie. Bij het aanmelden is het daarom belangrijk dat je een aantal specifieke
zaken aan ons doorgeeft, zie bovenstaand formulier.

Je kunt je tot 16 mei aanmelden. Voor 24 mei hoor je dan of je wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst van 1 juni.
Je moet in eerste instantie zelf afstemmen of dit ook mogelijk is met je dienstrooster. Als dit om wat voor reden dan ook niet lukt,  kan je contact opnemen met je leidinggevende/teamchef.

Uiteraard maken we de uitkomst van de bijeenkomst bekend en worden collega’s die niet zijn
uitgenodigd in de gelegenheid gesteld de opbrengst aan te vullen.

De gezamenlijke politiebonden


Nieuwsoverzicht