Commissie van toezicht beheer nationale politie ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Deze commissie is samengesteld uit onafhankelijke experts en zal periodiek rapporteren aan de minister van Veiligheid en Justitie en zowel gevraagd als ongevraagd adviseren.

Minister Opstelten geeft hiermee gevolg  aan zijn toezegging aan de eerste kamer dat een dergelijke commissie zal worden ingesteld. De commissie bestaat uit de volgende leden:

de jheer  mr. E Kroonenburg, tevens voorzitter,

de heer drs. G. de Jong,

mevrouw A.M.C. Kuks,

de heer mr. A.H.P. van Gils,

de heer P. Eringa.

(bron: Rijksoverheid)


Nieuwsoverzicht