Concept-transitieplan voor pensioen bij ABP

Het ABP is van plan om op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen zoals die in de Wet Toekomstige Pensioenen (WTP) worden voorgeschreven. De sociale partners zijn binnen de kaders van deze WTP overeengekomen hoe deze nieuwe regels er bij het ABP worden toegepast. Dit is vastgelegd in een pdf concept-transitieplan (1.75 MB) .

Hierin worden de in het arbeidsvoorwaarden overleg gemaakte keuzes verder uitgewerkt.

Hoorrecht
De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers hebben de gelegenheid gehad om te worden ‘gehoord’; de Pensioenkamer houdt dan op 27 en 28 maart 2024 hoorzittingen.

Ledenraadpleging
Na de verwerking van de inbreng uit de hoorzittingen zullen sociale partners het definitieve transitieplan vaststellen en zal CMHF dit voorleggen aan haar leden. Deze ledenraadpleging start in april 2024.

pdf Hier (158 KB) vind je een samenvatting van het conceptplan.


Nieuwsoverzicht