De politie moet in de haarvaten van de Nederlandse samenleving blijven werken en geen justitiële politie worden.

De VMHP is bezorgd over de werkdruk van de Nationale Politie. De VMHP kader leden hebben al in september 2015 aandacht gevraagd voor de werkdruk die veroorzaakt wordt door de vluchtelingen problematiek. Op dit moment worden er gemiddeld 2000 politiemensen per dag ingezet. De prioriteiten die de politie voor 2016 heeft zijn allemaal "prio 1". Een keuze tussen fraude, cybercrime, ondermijnende criminaliteit of jeugdoverlast is volgens ons niet wenselijk. Als er geen keuze wordt gemaakt tussen het huidige werkaanbod moet er capaciteit en/of geld bij. Wel kan de politie nog beter gebruik maken van de inzet van politievrijwilligers.

Door de grote toestroom van vluchtelingen wordt er op diverse terreinen een beroep gedaan op de politie. Wij kunnen snel op- en afschalen maar de inzet zal eerder jaren dan maanden aanhouden. Inzet bij opvangcentra; intensivering van het toezicht op vreemdelingen; onderzoeken naar mensensmokkel en mensenhandel, openbare orde verstoringen en b.v. de aanpak van discriminatie vraagt om extra politie.

Daar was bij het vaststellen van het beleidsplan 2016 niet op gerekend en daar ligt onze zorg. Het bestuur moet keuzes maken: komt er capaciteit bij of worden de prioriteiten herbenoemd?

Als de keuze voor de opsporing ten koste gaat van het wijkgerichte werken komt de politie verder van de samenleving te staan. Dat is niet de ontwikkeling die door de VMHP wordt ondersteund.


Nieuwsoverzicht