Duidelijkheid coulancebeleid vergoeding medische kosten PTSS

In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie van 5 juni 2014 is overeenstemming bereikt over het coulancebeleid PTSS van minister Opstelten. De verjaringstermijn wordt tijdelijk sterk verruimd.

Daarnaast was tot 2004 de zogenaamde absolute verjaringstermijn van kracht. Hiervoor stond een wettelijke termijn van twintig jaar. Dit betekende dat iemand met PTSS alleen aanspraak kon maken op bijvoorbeeld vergoeding van medische kosten als de PTSS veroorzakende gebeurtenissen uiterlijk twintig jaar geleden plaatsvonden. Gerekend vanaf 2004 dus in of na 1984. Deze absolute verjaringstermijn van twintig jaar blijft van toepassing. Dit houdt concreet in dat het korps geen vergoeding van medische kosten honoreert als de PTSS is veroorzaakt door gebeurtenissen in de periode gelegen voor 1984. Met andere woorden: meer dan twintig jaar voorafgaand aan 2004.


Nieuwsoverzicht