Eerste LFNP zaak ongegrond verklaard

Op 14 oktober is door de rechtbank Gelderland in een eerste LFNP zaak over de overgang naar een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP) uitspraak gedaan. De rechtbank verklaarde de zaak ongegrond. In deze zaak hadden leden van de ACP en NPB beroep aangetekend bij de rechtbank. De eerste VMHP beroepszaak in het LFNP dossier moet nog plaatsvinden.

De rechtbank onderbouwde de uitspraak als volgt:

1. Mandaat om bestreden besluiten namens korpschef te nemen ontbreekt. De directeur HRM is specifiek gemandateerd om de primaire besluiten tot toekenning van en overgang naar een LFNP functie te nemen . De rechtbank leidt hieruit af dat daarmee niet tevens een mandaat tot het nemen van beslissingen op bezwaar is verleend.

De voorzitter college van bestuur van het LSOP is niet bevoegd om besluit in primo èn beslissing op bezwaar te nemen.

2. De transponeringstabel is een algemeen verbindend voorschrift (AVV). Van ernstige feilen aan de inhoud of de totstandkoming van de Regeling of de transponeringstabel is geen sprake, zodat deze als grondslag kunnen dienen voor de daarop gebaseerde bestreden besluiten.

3. Er is geen sprake van feiten of omstandigheden die toepassing van de hardheidsclausule rechtvaardigen.

4. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.


Nieuwsoverzicht