Eindeloopbaanvoorziening

Ben jij 10 jaar verwijderd van je AOW-datum? In deze laatste fase van je loopbaan kun je gebruikmaken van voorzieningen die mogelijk bijdragen aan het verminderen van je werkbelasting en beter aansluiten bij je inzetbaarheid! Lees verder voor het artikel van het politie-intranet hierover.

 

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 hebben de vakorganisaties en werkgever, bovenop de al bestaande voorzieningen, zoals nachtdienstontheffing en RPU, een extra afspraak gemaakt. Namelijk de mogelijkheid om in de laatste fase van de loopbaan een passend pakket van werkzaamheden samen te stellen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Bij het zoeken naar evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in het werk, hebben werkgever en medewerker een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als medewerker ben je er zelf verantwoordelijk voor vitaal te zijn en te blijven (zowel fysiek als mentaal). Je leidinggevende faciliteert je hierbij, zodat jouw capaciteiten, kennis en ervaring optimaal benut en gestimuleerd kunnen blijven in deze fase.

Kader voor maatwerkafspraken
In de handreiking ‘Veilig en gezond aan het werk blijven aan het einde van de loopbaan’, staan alle voorzieningen opgenomen. Deze kunnen, al dan niet gecombineerd, aansluiten bij je inzetbaarheid en bijdragen aan het verminderen van je werkbelasting. De handreiking en de handige clickable met de voorzieningen, biedt jou en je leidinggevende een kader voor het maken van maatwerkafspraken. Ga op een geschikt moment in gesprek met je leidinggevende, wanneer je gebruik wilt maken van deze voorzieningen. Bekijk samen wat er wel mogelijk is.

Mogelijkheid samenstel van werkzaamheden
Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om in de laatste fase van je loopbaan een passend pakket van werkzaamheden samen te stellen? Afhankelijk van jouw mogelijkheden en die van de bedrijfsvoering, wordt dan onderzocht of er een samenstel van werkzaamheden gerealiseerd kan worden binnen je eigen functie of binnen een passende andere functie. Je leidinggevende heeft een inspanningsverplichting om de mogelijkheden voor passend werk samen met jou te onderzoeken. Hiervoor gelden diverse uitgangspunten, die je samen met je leidinggevende bespreekt.

De werkzaamheden kunnen zowel binnen als buiten je eigen team liggen en leveren altijd een bijdrage aan het teamjaarplan. Uiteraard worden bij het eventueel aanpassen van de werkzaamheden ook de belangen en de werkdruk van de overige teamleden meegenomen. Op jouw verzoek kan er voor gekozen worden om het samenstel binnen een tijdelijke aanstelling uit te voeren. Dit kan vanaf 5 jaar voor de AOW-datum en wanneer voortzetten van de huidige aanstelling geen optie is.

Het is belangrijk dat zowel jij als je leidinggevende zich in de gekozen mogelijkheid kunnen vinden. Ook worden de maatwerkafspraken altijd schriftelijk vastgelegd in een besluit dat wordt opgenomen in je personeelsdossier, dit in lijn met de R&O cyclus. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en bekeken of ze nog passen bij het veilig en gezond aan het werk blijven richting het einde van je loopbaan.

Meer informatie
Alle informatie kun je vinden in de handreiking Veilig en gezond aan het werk blijven aan het einde van de loopbaan en de beleidsregel Samenstel van werkzaamheden einde loopbaan en/of gebruik de praatplaat. Of neem contact op met je leidinggevende, want maatwerkafspraken maak je samen!


Nieuwsoverzicht