FNV, CNV en VCP sturen minister Schouten ultimatum over vroegpensioen bij zwaar werk

Vakbonden FNV, CNV en VCP hebben minister Schouten (Pensioenen) een ultimatum gestuurd. Het ministerie moet snel met een permanente en verbeterde regeling komen voor mensen met zwaar werk zodat
die eerder kunnen stoppen met werken. Als het kabinet mensen met zwaar werk ‘in de kou’ laat staan komen vanaf 15 mei staking in beeld.In december liepen gesprekken tussen de bonden en werkgeverskoepel VNO-NCW al op niets uit.

Structurele regeling was al afgesproken
Een structurele regeling was al afgesproken in het Pensioenakkoord uit 2019. Die
regeling is broodnodig vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd. Ondanks
pogingen van de bonden om hier met werkgevers en de minister afspraken over te
maken, is er nog altijd geen invulling aan gegeven. De tijdelijke regeling loopt
volgend jaar af en voldoet niet. Voor veel mensen is het bedrag dat ze krijgen als ze
eerder stoppen te laag om er financieel van rond te komen waardoor ze geen gebruik
van de regeling kunnen maken.

Geen luxe maar noodzaak
Piet Rietman, dagelijks bestuurder van de FNV “Voor die mensen moet een
oplossing gevonden worden. Juist deze mensen hebben vaak banen die ons land
draaiend houden. We proberen al maanden afspraken te maken met de minister over
een permanente en verbeterde regeling, maar ze geeft niet thuis. Niet iedereen met
zwaar werk kan door tot zijn 67ste. Ze moeten nu door tot ze erbij bij neervallen en in
de ziektewet komen. De keuze tussen niet kunnen rondkomen of je kapotwerken is
niet eerlijk. Iedereen moet gezond van zijn pensioen kunnen genieten.”


Dit zijn de mensen die ons land draaiende houden
Ook vakbond CNV is ontstemd, de nood is hoog ziet Jan-Pieter Daems: “Het aantal
gezonde levensjaren neemt gewoon af als je fysiek zwaar werk doet of jarenlang
nachtdiensten draait zoals in het openbaar vervoer, zorg, politiek en hulpdiensten.
Cruciale beroepen. En als op tijd stoppen niet kan, wil straks niemand meer zo’n
baan. Ze verdienen het om eerder te kunnen stoppen.” 45% van de werkenden redt
het niet om tot de pensioenleeftijd door te werken. Doorwerken tot het 70e levensjaar
acht 66% onmogelijk. 57% is van mening dat ze een zwaar beroep hebben, blijkt uit
recent gepubliceerd CNV-onderzoek.


Definitie zwaar werk moet in cao komen
Naast een permanente en verbeterde regeling eisen de bonden ook dat werkgevers
en werknemers samen mogen bepalen wat zwaar werk precies is. “Werkgevers en
werknemers weten zelf het beste welke omstandigheden werk zwaar maken,” zegt
Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). “Daarom moet dat
niet in Den Haag, maar in cao’s geregeld worden. Wij willen passende afspraken en
een gerichte regeling waar mensen gebruik van kunnen maken wanneer het nodig
is.”


Alleen maar voordelen
Volgens de bonden is de vrees voor een nieuwe onbetaalbare VUT-regeling in ieder
geval onterecht en gaat een goede RVU zoals de regeling officieel heet zowel
werkgevers als maatschappij eerder geld opleveren dan kosten. Zo is er minder
uitval op het werk, kan voor de duurdere oudere werknemer een jonger iemand
worden aangenomen en belanden gezonde 65+’ers niet in een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.


Nieuwsoverzicht