Fred de Lange geridderd

VMHP lid Fred de Lange heeft uit handen van Burgemeester Fred Veenstra uit Franeker een lintje gekregen. Fred is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Fred de Lange ontving zijn onderscheiding onder andere voor zijn inzet voor de volleybalsport. Zo was hij niet alleen trainer/coach bestuurslid c.q. voorzitter van Dosko/Acta, maar ook scheidsrechter op zowel lokaal als regionaal niveau, voorzitter van rayon NW-Friesland van de NeVoBo, voorzitter van het gewest Friesland van de NeVoBo, in die hoedanigheid ook volleybalvereniging (4 uur per week) en representant in het landelijk bestuur van de NeVoBo.

Daarnaast bekleedde en bekleedt hij diverse bestuursfuncties bij de radio, de bibliotheek, Showband Sternse. Ook is hij nog altijd secretaris van de Stichting Franeker Heeft ’t/Stadspromotie en was hij medeoprichter en is hij nog altijd secretaris van (de denktank die zich inzette voor de oprichting) de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie BPPol (1563 leden).


Nieuwsoverzicht