Gesprek met minister over loonruimteovereenkomst CCOOP, CMHF en Ambtenarencentrum

Op uitnodiging van minister Van der Steur vindt vandaag (donderdag 16 juli) een gesprek plaats tussen de voorzitters van de politiebonden en de minister. Aanleiding daarvoor is de op vrijdag 10 juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst tussen kabinet en ambtenarencentrales. De bonden nemen de uitnodiging van minister Van der Steur aan om te onderzoeken wat de overeenkomst over loonruimte voor overheidspersoneel betekent voor het CAO-traject in de politiesector.

Naar aanleiding van de gesloten onderhandelaarsovereenkomst tussen kabinet en ambtenarencentrales hebben de politiebonden afgesproken dat zij hun leden uitgebreid informeren over de overeenkomst en de totstandkoming daarvan. De ambtenarencentrales van de ACP, ANPV en VMHP hebben het onderhandelaarsakkoord met het kabinet gesloten. Zij zullen hun leden daarom niet alleen informeren, maar ook hun mening vragen over de gesloten overeenkomst. Kan deze overeenkomst een basis vormen voor heropening van de CAO-onderhandelingen met de minister om aanvullende afspraken voor de politiesector te maken? Op grond van de uitkomsten van de ledenraadplegingen bepalen de ACP, ANPV en VMHP of zij wel of niet instemmen met de onderhandelaarsovereenkomst.

Meer informatie over de ledenraadplegingen van de bonden volgt op korte termijn. De resultaten zullen besproken worden in de besturen en vervolgens in gezamenlijk overleg tussen de politiebonden. Op dat moment bepalen de bonden ook op welke manier zij verder gaan om hun doel te bereiken: een rechtvaardige CAO voor de sector politie.


Nieuwsoverzicht