Karin Menses gaat Dienst Informatiemanagement bij nationale politie leiden

Karin Menses wordt per 1 maart 2014 hoofd van de Dienst Informatiemanagement bij de nationale politie. De afgelopen jaren was zij bij de Dienst Justitiële Inrichtingen directeur Informatievoorziening en Chief Information Officer.

De Dienst Informatiemanagement is op dit moment nog divers en voornamelijk decentraal georganiseerd. Karen Menses gaat leiding geven aan de omvorming tot een centraal gestuurde en toekomstbestendige organisatie die de informatievoorziening binnen het korps gestalte geeft. Het is de bedoeling dat de Dienst Informatiemanagement vanaf 2015 onderdeel uitmaakt van het Politiedienstencentrum.

Karin Menses werkte sinds 2001 voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daar was zij onder meer verantwoordelijk voor de invoering van het project Personele Inzet Op Maat en nauw betrokken bij de herinrichting van de ICT-organisatie. Als directeur Informatievoorziening realiseerde zij een op de toekomst gerichte organisatie van de DJI-informatievoorziening. Daarbij stonden integrale aansturing en samenhang centraal.


Nieuwsoverzicht