Ledenpeiling vervolgacties RVU

Welke RVU-acties zou jij graag door de politiebonden georganiseerd willen zien? Kun jij speciale acties bedenken voor je eigen afdeling of team? Doe mee aan onze digitale ledenpeiling en stuur de bonden jouw voorstel(len) voor vervolgacties na de zomer.

Na zes maanden actievoeren moeten de politiebonden helaas vaststellen dat de politiek nog altijd weigert een verlenging van de Regeling vervroegd uittreden (RVU) financieel mogelijk te maken. Het ziet ernaar uit dat we na de zomer met vervolgacties moeten komen om een sociaal uitstroombeleid af te dwingen voor politiemensen die tientallen jaren zwaar werk hebben gedaan.

Het demissionaire kabinet Rutte-IV bleek uiteindelijk toch niet bereid zich politiek sterk te maken voor het omzetten van de tijdelijke RVU (die loopt tot en met 2025) in een permanente vroegpensioenregeling voor mensen in zware beroepen. Tijdens de eerste RVU-demonstratie van de politiebonden op 30 januari verklaarde Carola Schouten, de minister van Pensioenen, zich bereid om te kijken of zij het in december vastgelopen overleg tussen de werkgevers en vakbeweging weer op gang kon brengen. Toen dat niet lukte, ondernam ze verder geen initiatieven. Een gezamenlijk ultimatum van de vakcentrales FNV, CNV en VCP liet ze op 15 mei klakkeloos verlopen, net als een eerder ultimatum (7 mei) van de politiebonden.

Hoofdlijnenakkoord
Op woensdag 22 mei vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het Hoofdlijnenakkoord dat de PVV, VVD, NSC en BBB hadden bereikt over het regeringsbeleid voor de komende jaren. In dat akkoord ontbrak elke verwijzing naar het laten voortbestaan van een vroegpensioenregeling voor mensen in zware beroepen.

Desgevraagd verklaarde PVV-leider Geert Wilders dat het hem in de onderhandelingen ‘niet gelukt’ was op dit gebied ‘wat te regelen’. Kennelijk had hij daarvoor zelfs niet de steun gekregen van VVD-onderhandelaar Dilan Yesilgöz, tevens demissionair politieminister.

‘Vrije kwestie’
Maar er was nog van alles mogelijk, aldus Wilders. ‘Pensioenen is een vrije kwestie, waarover de Kamer later voorstellen kan doen. Dat kunnen wij doen en dat kunnen andere fracties doen. Dat staat allemaal nog open. Het kabinet zal dat niet doen, maar wij kunnen dat wel doen.’

Alle reden dus om de politiek na de zomer onder druk te blijven zetten om zo snel mogelijk een verlenging van de RVU vanaf 2026 te regelen. Het kabinet Schoof is dan benoemd en aan de slag, onder wie de nieuwe politieminister David van Weel. In de optiek van Wilders zou dan vanuit de Tweede Kamer (de PVV?) alsnog een RVU-voorstel kunnen opduiken, dat met steun van de oppositiepartijen alsnog een meerderheid van de stemmen zou kunnen krijgen.

Welke acties moeten/kunnen de politiebonden organiseren om de politiek in die richting in beweging te krijgen? Stuur ons jouw voorstel(len) voor hardere acties!


Nieuwsoverzicht