Meerderheid voor cao-onderhandelingsresultaat

In totaal heeft 61,4 procent van de deelnemers aan de cao-ledenpeiling van de vier politiebonden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. 38,6 procent vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende. In totaal brachten 16.104 vakbondsleden tussen 17 en 30 oktober hun stem uit: een response van 29,0 procent.

Op 31 oktober hebben de besluitvormende organen van de vier politiebonden ieder voor zich besloten de nieuwe cao te ondertekenen. Zij volgden daarmee de stemming onder de leden. Bij iedere bond stemde een meerderheid in de digitale peiling voor het onderhandelingsresultaat. De totale opkomst was met 29% wel lager dan de 50% waar vooraf op was ingezet. Ook bij de circa 5.000 collega's die naar een van de 30 bijeenkomsten in het land kwamen, was (bij handopsteken) een meerderheid positief. 

Strakke tijdslijnen
Bij de collega's die positief zijn over het afsprakenpakket, bestaat wel de nodige twijfel aan het vermogen van de werkgever om alle afspraken na te komen. Hier passen dan ook strakke tijdslijnen in de uitwerking van de cao, veel transparantie en structurele controle op de voortgang. Het tekenen van de cao wordt het begin van een veranderingsproces.

Ouderenbeleid
Het cao-onderhandelaarsresultaat bevat vergaande afspraken over balans in werk en privé, beloning en toeslagen, loopbaanbeleid en veilig en gezond werken. Daarop is overwegend positief gereageerd. Wat betreft het ouderenbeleid hadden veel collega's gehoopt op meer. Er zijn weliswaar afspraken gemaakt over gratificaties, deeltijdpensioen, aangepaste takenpakketten en tegemoetkomingen voor 55+. Maar dat alles zorgt er niet voor dat collega's eerder kunnen stoppen met werken. Terwijl zo'n regeling vanwege de zwaarte en het risico van het politievak wel wenselijk is. Op dit vlak blijven fiscale wetten het maken van afspraken voor de politiesector financieel in de weg staan – net als in andere sectoren.

Tweede Kamer
De komende tijd willen we die andere sectoren dan ook aan ons binden en gezamenlijk aan de Tweede Kamer laten weten dat we ons niet met een kluitje het riet in laten sturen. Ieder resultaat dat langs die route wordt bereikt, zal door een speciale clausule kunnen worden toegevoegd aan de Cao Politie


Nieuwsoverzicht