Ook deze jaarwisseling nog niet goed verlopen

Ook de jaarwisseling 2013-2014 is nog niet goed verlopen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft waardering voor de grote inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel, gemeenten en andere betrokkenen. Maar het aantal incidenten, zoals mishandeling, vernieling en brandstichting, is nog altijd te hoog. Dat schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer over het landelijk beeld van de jaarwisseling 2013-2014.

Het beeld van de jaarwisseling maakt volgens minister Opstelten duidelijk dat op alle fronten inzet nodig blijft om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling daadwerkelijk een feestelijke gebeurtenis is. Het kabinet blijft zich met politie, Openbaar Ministerie (OM), inspectie- en hulpdiensten inspannen om de jaarwisseling meer beheersbaar te maken. Zo zal de minister met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu op korte termijn met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, bespreken of nog aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om incidenten rondom vuurwerk verder te beperken.

Dit jaar heeft de politie voor het opstellen van het landelijk beeld van de jaarwisseling een nieuwe, verbeterde wijze van aanlevering van gegevens gebruikt. Om een vergelijking te kunnen maken met de vorig jaar zijn de gegevens over de jaarwisseling 2012-2013 ook op deze nieuwe wijze nog eens uit de registers gehaald door de politie.

Uit het op 7 januari opgestelde beeld blijkt dat dit jaar meer incidenten waren ten opzichte van vorig jaar: 12.646 in 2014, tegen 10.952 in 2013. Opvallend in deze cijfers is de stijgende vraag van hulpverleners aan politie voor assistentie om hun werk te kunnen doen: van 336 in 2013 naar 503 in 2014. Ook is een grote toename te zien in het aantal branden en ontploffingen (2.036 in 2014, tegen 1.468 in 2013) en in incidenten met vuurwerk (4.189 in 2014, tegen 3.498 in 2013). Het aantal incidenten van geweld tegen werknemers met een publieke taak is licht gedaald van 165 met de jaarwisseling 2012-2013 naar 154 2013-2014. Hierbij is het aantal incidenten ten opzichte van de politie licht toegenomen van 134 naar 138.

De politie heeft 887 personen aangehouden. Hiervan zijn - volgens eerste gegevens – 615 aangebracht bij het OM. Op 1 januari zijn hiervan 228 zaken beoordeeld, vooral via ZSM-werkwijze om lik-op-stuk te geven. In 95 zaken is besloten tot een OM-strafbeschikking, transactie of een voorwaardelijk sepot. Dat leidde tot 65 boetes en 30 taakstraffen. Er zijn 51 personen gedagvaard en daarvan zijn op 3 januari door middel van supersnelrecht 16 verdachten van geweld, bedreiging, belediging en vernieling veroordeeld. In 10 gevallen kregen verdachten naast hun straf ook huisarrest opgelegd voor de komende jaarwisseling.

Evenals voorgaande jaren zullen in de loop van het voorjaar alle gegevens voorhanden zijn om een totaalbeeld van de afgelopen jaarwisseling te kunnen schetsen. Dit betreft bijvoorbeeld de aanvullende informatie over in beslag genomen vuurwerk, vuurwerkletsel en schade, de wijze waarop de brandweer en de ambulancezorg hebben geopereerd en de wijze waarop de voorbereidingen zijn verlopen. Minister Opstelten zal de Tweede Kamer begin april, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, hierover een brief toesturen.


Nieuwsoverzicht