Overleg bonden met Minister (CGOP) 22 mei

Op donderdag 22 mei vond in Den Haag weer een bijeenkomst plaats van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (het CGOP) – het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politiesector. Tijdens het overleg is onder andere gesproken over de vrijwillige politie, de aanbesteding van de catering en de uitbetaling van de OVW-periodieken

Over het onderwerp vrijwillige politie zijn de bonden al jaren in discussie met de werkgever. Belangrijk onderdeel is telkens wat er precies verstaan moet worden onder het begrip verdringing van arbeid. In de laatste politie-CAO is afgesproken dat wat betreft de inzet en rechtspositie van vrijwilligers bij de politie ‘een uniform beleid’ ontwikkeld zal worden.

In de CGOP-vergadering van 22 mei is afgesproken dat het vraagstuk over de verdringing in handen wordt gegeven van een daarvoor in het leven te roepen toetsingscommissie. De CAO-afspraken over de inzet en de rechtspositie van vrijwilligers worden verder uitgewerkt door een werkgroep.


Nieuwsoverzicht