Overzicht cao 2018-2020 & pensioen

Wil je weten wat de actuele stand van zaken rondom de cao en pensioenafspraken is? Hier vind je in vogelvlucht belangrijke berichten hierover.

Nieuws
Bonden, korpschef en minister houden eerste monitorgesprek uitvoering cao
Uitvoering nieuwe cao: waar staan wij nu?
Nieuwe politie-cao ondertekend

Downloads
document Overgangsregeling loopbaanpad GGP en tactische opsporing (20 KB)
Pensioenopbouw bij dienstongeval of beroepsziekte
pdf Arbeidsvoorwaardenakkoord (724 KB)

Achtergrond
Op 14 september 2018 bereikten wij een onderhandelingsakkoord over de nieuwe cao voor 2018-2020. Daarbij zetten wij ons in voor een goed pensioen voor onze leden.

Na het akkoord zijn we samen met de andere bonden begonnen met deelname aan allerlei werkgroepen en commissies van de werkgever. Zo weten wij zeker dat de belangen van onze leden ook bij de cao-uitvoering behartigd worden. Daarnaast doen we mee met landelijke acties rondom een goed pensioen. In het overleg met de minister en de korpschef benadrukken we de belangen van al onze leden.

 


Nieuwsoverzicht