Politie en bonden: ‘Waardering en erkenning in woord en daad’

Dat de coalitiepartijen in het Hoofdlijnenakkoord veiligheid als topprioriteit benoemen, biedt enigszins hoop. Maar voor de uitwerking van het akkoord zien de politie, Centrale Ondernemingsraad en politiebonden serieuze aandachtspunten. Dit schrijven zij in een gezamenlijk pdf bericht (124 KB) aan de Tweede Kamer, met instemming van de regioburgemeesters.

 

De stap van woorden naar daden is van cruciaal belang. ‘Een groot aantal ambities uit het hoofdlijnenakkoord leiden in de regel tot meer inzet van de politie. Hoe zorgen we dat dit goed samengaat met versterking van de zichtbaarheid in de wijk en op het web? En hoe zorgen we dat andere organisaties in staat zijn om de werkzaamheden met betrekking tot personen met verward gedrag over te nemen?, schrijven de politievakbonden, centrale ondernemingsraad en korpschef.

Uitvoeringstoets
Zij pleiten gezamenlijk voor een uitvoeringstoets om de consequenties in kaart te brengen van het grote aantal ‘prioriteiten en kerntaken’ die in het Hoofdlijnenakkoord worden toegekend. Daarbij benadrukken zij ook nogmaals het belang van een stabiele financiering van de politie. Vorige week gaven de politiebonden al aan dat zij graag zien dat er gekozen wordt voor een meer uitgebalanceerd veiligheidsbeleid. Samen met de politie en ondernemingsraad willen de bonden bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dat beleid. Maar het beoogd kabinet is eerst aan zet.

Zorg voor politiemensen
Ook benadrukken de politie, centrale ondernemingsraad en politiebonden in hun bericht aan de Tweede Kamer dat goed politiewerk goede zorg en arbeidsvoorwaarden voor politiemensen vraagt. In dat kader missen zij een fatsoenlijke uitstroomregeling (RVU) en aandacht voor beroepsrisico’s. ‘Wij zien PTSS bij politiemensen toenemen, onder andere bij jonge politieagenten. Dit baart ons zorgen. Voor defensie is bijvoorbeeld in het hoofdlijnenakkoord opgenomen dat de verbetering en modernisering van arbeidsvoorwaarden en veteranenzorg worden voortgezet. De politie heeft dat uitgangspunt ook nodig.’

  pdf Download (124 KB) het volledige bericht aan de Tweede Kamer.


Nieuwsoverzicht