Politiebonden koers richting vroegpensioenacties

De politiebonden hebben met gemengde gevoelens gereageerd op de schriftelijke belofte van minister Grapperhaus dat hij medio februari een concreet aanbod zal doen voor een nieuwe vroegpensioenregeling. Aangezien deze toezegging geen enkele zekerheid oplevert, gaan de aangekondigde ledenbijeenkomsten gewoon door.

 

De belofte van de minister is een reactie op het ultimatum dat de bonden hem op woensdag 22 januari toestuurden. Na twee maanden vruchteloos onderhandelen over een nieuwe vroegpensioenregeling werd de werkgever opgeroepen voor zaterdag 1 februari een concreet aanbod op de onderhandelingstafel te leggen. Gebeurde dat niet, dan zouden de bonden met hun leden gaan overleggen over mogelijke vakbondsacties.
Niet eerder dan komende zomer

Het ultimatum van de bonden was niet zomaar uit de lucht komen vallen. Begin januari had de minister gemeld dat een akkoord over een nieuwe vroegpensioenregeling wat hem betreft wel kon wachten tot komende zomer. Hij vond het prima om in eerste instantie alleen verder te onderhandelen over een noodplan om meer capaciteit beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door een andere opzet van de basispolitieopleiding.

Package deal
De bonden verwierpen deze ontkoppeling. Zij wilden blijven streven naar een dubbelakkoord over een nieuwe vroegpensioenregeling EN een noodplan op capaciteitsgebied. Voor zo’n package deal was onder hun leden veel draagvlak, zo bleek in januari nog tijdens drie drukbezochte gezamenlijke vakbondsbijeenkomsten.

Wortel voorhouden
De reactie van de minister op het ultimatum leidde bij de bonden dan ook tot gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het goed nieuws dat de werkgever kennelijk een concreet aanbod aan het uitwerken is. Aan de andere kant bestaat het risico dat de bonden opnieuw een sappige wortel wordt voorgehouden maar over een paar weken een aanzienlijk minder smakelijk exemplaar op hun bordje vinden.

Vandaar dat de bonden besloten hebben de druk op de ketel te houden en de geplande ledenbijeenkomsten vanaf 13 februari gewoon te laten doorgaan. In de tussentijd start het concrete plannen maken voor mogelijke acties. Je hoort er meer over tijdens onderstaande bijeenkomsten. Graag tot ziens en horens op een daarvan.


Nieuwsoverzicht