Premie Politie Zorgpolis bekend

Volgend jaar stijgt de premie voor de Politie ZorgPolis 2024. Wel blijkt uit de landelijke cijfers dat de meeste gekozen polis (natura), de PZP Zorg-op-maatpolis, één van de laagste van Nederland is. De premie stijgt onder andere door de toenemende vraag naar zorg en de sterk toegenomen personeelskosten in de zorg.

Vorig jaar lukte het CZ nog om de kostenstijging van de basisverzekering vanuit de reserves te drukken (investering van 110 miljoen). Voor komend jaar vindt CZ dat niet verstandig. De scherpe inschatting van de zorgkosten gaat gepaard met een onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven aan zorg. Daarnaast blijft op deze manier geld beschikbaar om te investeren in de transitie om zorg ook op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Om tot een kostendekkend resultaat te komen van alle PZP aanvullende verzekeringen zou PZP eigenlijk een hogere stijging moeten doorvoeren. Stichting PZP Polis heeft alles op alles gezet om de premiestijging zo laag mogelijk te houden en heeft CZ bereid gevonden om in 2024 op de PZP een verlies te nemen om zo de kosten te drukken.

Jongeren
In 2024 komt PZP met een combinatie van verzekeringen speciaal gericht op jongeren (aspiranten,d). Deze combinatie bestaat uit de Basisverzekering PZP Direct (€ 140,50 per maand), de aanvullende verzekeringen Jongeren Start (€ 6,00 per maand- tot 31 jaar) en de Tand 100 PZP (€ 7,45 per maand). Bij deze verzekering krijg je digitale en persoonlijk service.

Ontwikkeling eigen risico
Het verplicht eigen risico in 2024 blijft 385 euro. Wanneer dit bedrag niet in één keer betaald kan worden, kan er gespreid betaald worden via Mijn PZP. Dit kan tot en met 31 januari 2024.

Premiestijging en stichting PZP Polis
Stichting PZP Polis realiseert zich dat een stijging van de premie direct effect heeft op de financien van collega’s en hun gezinnen. Liever had het bestuur het anders gezien, maar het is belangrijk hier reëel naar te blijven kijken. De stijging beperkt zich niet tot de PZP of de sector politie. Nederland wordt gemiddeld ouder, waardoor mensen meer en langer gebruikmaken van de zorg. Daarnaast stijgen de loonkosten voor het zorgpersoneel en er is geld nodig om nieuwe technieken te ontwikkelen die bijdragen aan het genezen van ziektes. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat zowel nu als in de toekomst de kosten van de aanvullende premies aantrekkelijk blijven, de pakketten aansluiten bij het politievak en de service van PZP gewaarborgd is.

 De nieuwe premies voor Basisverzekeringen op een rijtje:

  • PZP Zorg-op-maatpolis (80% van de verzekerden) € 145,85
  • PZP Zorgbewustpolis (15% van de verzekerden) € 143,00 
  • PZP Zorgvariatiepolis ( 5% van de verzekerden) € 159,00 
  • Nieuw: PZPdirect € 140,50; hier kan alleen de AV Jongeren Start aan gekoppeld worden.

 Ook de aanvullende verzekeringen zijn vanwege dezelfde redenen als bij de basisverzekering in prijs gestegen:

Premies 2024

 Aanvullende verzekering  Maandpremie 2024
Basis PZP € 13,20
Plus PZP € 19,65
Tandarts PZP € 28,85
Jongeren PZP 30- € 18,90
Jongeren PZP30+ € 34,50
Jongeren Start PZP 30- € 6,00
Jongeren Start PZP 30+ € 11,50
Tand 100 PZP € 7,45


Nieuwsoverzicht