PZP verzekering vanaf 2024 via bonden

Sinds 2006 kunnen politiemedewerkers gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering PZP. Werkgever en werknemers zijn vanaf het begin samen verantwoordelijk voor de polisinhoud. Het huidige contract met CZ loopt per 1 januari 2024 af. De politie is als overheid gebonden aan regels bij de aanbesteding. Daarom heeft de werkgever besloten te stoppen met de zorgverzekering. De politievakbonden nemen het contract over.

De vier politiebonden hebben een speciale stichting, Stichting PZP Polis, in het leven geroepen om het toezicht en de coördinatie te waarborgen. Dit alles met het oog op de politiemedewerkers. Na een uitgebreide marktverkenning met verschillende partijen kozen de politiebonden opnieuw voor CZ als uitvoerder van de zorgverzekering.

Wijziging in de premie-inning
Aangezien de werkgever afscheid neemt van het PZP-contract wordt de premie vanaf 2024 niet meer geïnd via het salaris. Als een politiemedewerker nu de premie via het salaris betaalt, betaalt hij of zij deze vanaf 2024 rechtstreeks aan PZP. Ook het moment dat men de premie betaalt, wijzigt. De betaling zal niet meer achteraf op de 21e van de maand via het salaris plaatsvinden, maar vooraf aan het begin van de verzekeringsmaand. Dit betekent dat politiemedewerkers in de salarisperiode van december 2023 er rekening mee moeten houden dat ze in verband met de overgang kort achter elkaar twee keer de premie voor de zorgverzekering betalen. Voor de maand december 2023 betaalt men de premie op 21 december 2023 en voor de maand januari 2024 op 2 januari 2024 via een automatische incasso van CZ. Voor politiemedewerkers die hierdoor in de financiële problemen komen, zoekt PZP graag een oplossing. Hiervoor kunnen politiemedewerkers contact opnemen met het Accountteam PZP.

Eigenaarschap naar werknemers
De politiebonden zien PZP als een noodzakelijk, kwalitatief product, dat niet verloren mag gaan. "Politiewerk is niet doorsnee, dat weten de politiemedewerkers en de politiebonden maar al te goed. Wij vinden het van belang dat er een zorgverzekering is die aansluit op de wensen en behoefte van politiemedewerkers en hun familieleden”, zegt Stichting PZP Polis voorzitter Miriam Barendse. “Door de collectiviteit te beheren geven we handen en voeten aan ons doel om te zorgen voor collega’s die zich dag in dag uit inzetten voor onze samenleving. De expertise van de bonden, de service en hoge klanttevredenheid van PZP zijn volgens ons een perfecte match.”

“Wij zijn blij dat het Stichting PZP Polis is gelukt om met een nieuw aanbod voor politiemedewerkers en gepensioneerden van de politie en hun gezinsleden te komen”, aldus Simone Roos, lid van de korpsleiding. “Het doel is dat er een goed aanbod komt, dat past bij de bijzonderheden van het politiewerk en met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. We hebben jarenlang samengewerkt met de politievakbonden en CZ en hebben alle vertrouwen in de toekomst van PZP.”

CZ blijft de verzekeraar
Het huidige contract met CZ loopt na 2023 af. Besloten is ook vanaf 2024 CZ weer als verzekeraar en uitvoerder van de collectiviteit aan te stellen. De service vanuit PZP blijft volgend jaar onveranderd. Vanaf 13 november maakt PZP een nieuw en aantrekkelijk aanbod speciaal voor jongeren voor 2024 bekend. “Als CZ zijn we er trots op ook na 2023 nog de uitvoerder te mogen zijn van de Politie Zorgpolis", aldus Karel Stolper, directeur Zorgverzekeringen & Klantcommunicatie CZ.

Focus op vak en politiemensen
PZP is een collectieve zorgverzekering speciaal voor politiemedewerkers. PZP maakt geen winst. Het geld dat overblijft uit de aanvullende verzekering wordt via een innovatiefonds weer geïnvesteerd in het vergroten van de gezondheid van politiemensen en hun gezinsleden. De zorgverzekeraar en de werknemers bepalen samen waar het geld aan wordt besteed, zoals de pilot oogbus, de pilot gehoortesten en de pilot DUST. DUST is een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit waarbij politiemedewerkers met een VR-bril op tijdens een videospel hun ademhaling onder controle leren houden wanneer zij in een stressvolle situatie terechtkomen. Uitkomsten van dergelijke pilots vonden en vinden hun weg terug richting de politieorganisatie (en zijn daarmee dus geborgd).

Heb je nog vragen? Op pzp.nl/zorgverzekering staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Je kunt ook je vraag eenvoudig stellen via de chat in de PZP app. Of bel het Accountteam PZP via 0800 023 12 90. Je bereikt PZP op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.


Nieuwsoverzicht