Reinout Woittiez benoemd tot algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut

De heer dr.ir. R. (Reinout) D. Woittiez wordt per 1 september de nieuwe algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

De heer Woittiez (1955) is op dit moment algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzee-kanaalGebied. Van 2003 tot 2012 was hij directeur Sector Milieu en Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 2011 was Woittiez tevens plaatsvervangend directeur-generaal. Daarvoor was hij onder andere directeur opsporing bij de Algemene Inspectiedienst van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

De heer Woittiez studeerde Biologie aan de Landbouw Universiteit te Wageningen (doctoraal in 1979) en promoveerde daarna aan de Vrije Universiteit (promotie in 1986).

De VMHP wenst hem veel succes bij deze stap in zijn loopbaan.


Nieuwsoverzicht