Ronald Zwarter hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Noord-Nederland

De korpschef heeft met genoegen de benoeming bekend gemaakt. Hij was hoofd Bedrijfsvoering van deze eenheid. De VMHP feliciteert hem met deze mooie loopbaanstap.

Ronald Zwarter (56) startte zijn loopbaan in 1977 als chemisch analist B bij Akzo-Nobel. Na twee jaar stapte hij over naar de politie en ging als agent aan de slag bij de gemeentepolitie Haarlem. Daar klom hij op tot inspecteur en onder meer teamchef. Met een korte tussenstop bij de Regionale Recherche van Amsterdam-Amstelland vervolgde Ronald zijn loopbaan bij de regiopolitie Kennemerland. Eerst als beleidsmedewerker en chef kabinet van de korpsleiding, vervolgens als basisteamchef.

In 2002 werd Ronald benoemd tot districtschef bij de regiopolitie Drenthe en na drie jaar vervulde hij dezelfde functie bij het Groningse korps. Tussen 2008 en 2011 was hij adviseur en programmaleider van Politietop Divers en daarna trad Ronald toe tot de korpsleiding van Drenthe. Sinds begin 2012 was hij achtereenvolgens plaatsvervangend korpschef van Groningen en hoofd Bedrijfsvoering van de Eenheid Noord-Nederland.

Deze indrukwekkende carrière maakte hem een leidinggevende die uit eigen ervaring weet wat de werkvloer nodig heeft en verwacht. De meerwaarde van Ronald zit ook in zijn gedegen kennis van de bedrijfsvoering. Door zijn nauw betrokkenheid bij de realisatie van het Shared Servicecentrum Noord kan Ronald de specifieke situatie van Noord-Nederland tijdens de huidige veranderingen goed duiden. Als hoofd Bedrijfsvoering bouwde hij inzicht en netwerken op, die bijdragen aan de gewenste, intensieve samenwerking tussen operatie en bedrijfsvoering.

Behalve een ervaren politieman vind de korpschef hem een energiek, optimistisch en betrokken persoon. Iemand die binnen en buiten onze organisatie mensen weet te verbinden. Hij kan zich uitstekend inleven in anderen en toont daadkracht wanneer het nodig is. Een politieman met de instelling van een ondernemer. Dat spreekt hem aan. Veranderingen en variatie dagen Ronald uit en hij heeft een scherp oog voor wat de wetenschap kan bijdragen aan het verbeteren van politiewerk. Hij beseft dat onze organisatieveranderingen kunnen leiden tot te grote interne gerichtheid en verstevigt daarom bewust onze relaties met veiligheidspartners. Het motiveert Ronald om de politie naar een hoger niveau te tillen, waardoor wij legitiem kunnen functioneren als een van de fundamenten van de samenleving.


Nieuwsoverzicht