RVU Politie

Sinds 1 januari 2021 kent de politie de RVU-uitkering voor collega’s die voor hun AOW-leeftijd uittreden. Je komt hiervoor in aanmerking als je per 1 januari 2021 minimaal 65 jaar bent of wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025. Bovendien moet je ten minste 35 jaren in dienst bij de politie geweest zijn. Daarvan moeten ook 25 jaren als 'zwaar' aangemerkt zijn. Onze expert Paul Müller zet voor jou alles op een rij.

 

Bij een aanstelling van tenminste 36 uur per week is de RVU-uitkering, zo is in 2020 gecommuniceerd, maximaal 1.777,00 bruto per maand; is er sprake van een aanstelling voor minder dan 36 uur, dan geldt het RVU-bedrag naar rato.
De hoogte van het RVU-bedrag gelijk is aan het bedrag dat genoemd wordt in artikel 32 ba, lid 7, van de Wet op de Loonbelasting 1964. Per 1 januari 2021 is het wettelijk bedrag aangepast en bedraagt nu € 1.847,00 bruto.

Van deze € 1.847,00 blijft na fiscale toepassing over:

Groene tabel 2021

 Uitkering  € 1.847,00 € 1.847,00
 Loonheffing  € 453,42  € 684,42
 ZVW-premie  € 106,20  € 106,20
 Netto  € 1.287,38  € 1.056,38
   LHK*= JA (€ 231,00)  LHK*=Nee 

* LHK = Loonheffingskorting

Geldt er een lager bruto RVU-bedrag (vanwege deeltijdbetrekking of langere periode dan 24 maanden), dan is de bruto-netto verhouding uiteraard anders.

Gelet op het gemiddeld pensioeninkomen dat Equipe-leden hebben, wordt geadviseerd zowel bij de RVU-uitkering als bij het ABP Keuzepensioen de loonheffingskorting niet toe te passen.
De RVU-uitkering wordt niet uitbetaald door ABP, maar door de politie, HR-salarisadministratie.
ABP heeft met de RVU-uitkering geen bemoeienis en kan daarover geen informatie geven.

De RVU-regeling bij de politie geldt bij uittreden vanaf 65 jaar. Wordt eerder uitgetreden, dan wordt de totale waarde van de RVU-uitkering die tot aan de AOW-leeftijd zou zijn toegekend, uitgesmeerd over maximaal 36 maanden. Bij uittreden buiten de termijn van 36 maanden vóór de AOW-leeftijd kan geen RVU-uitkering worden toegekend.

 


Nieuwsoverzicht