Sociale partners: in november RVU-akkoord

Op vrijdag 8 september hebben de vakbonden en de werkgevers besloten gas te geven in de landelijke onderhandelingen over een permanente vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen. Afgesproken deadline: in november een akkoord bereiken. Dat wordt dan per ommegaande voorgelegd aan het demissionaire kabinet.

 Op basis van het landelijk pensioenakkoord uit 2019 is momenteel een tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) van kracht. Met een fiscale vrijstelling zorgt de overheid ervoor dat werkgevers mensen in zware beroepen een uitkering kunnen geven die het (mede) mogelijk maakt dat ze een paar jaar eerder stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Deze tijdelijke RVU biedt echter alleen soelaas voor mensen in een zwaar beroep die uiterlijk op 31 december 2025 een bepaalde leeftijd bereiken. Die leeftijd verschilt per sector.

De afgelopen maanden is dan ook de nodige druk uitgeoefend op de werkgeversvereniging VNO-NCW om tempo te maken. Als beide polderpartijen samen tot een advies aan de politiek komen (via de Stichting van de Arbeid oftewel de STAR), dan kan een kabinet daar niet of nauwelijks omheen.

De FNV heeft een inzet ingediend bij de STAR.

  • Er moet een permanente regeling komen, want zwaar werk zal er altijd zijn.
  • Deze regeling moet ruimer zijn dan de tijdelijke regeling; een uitkering tot maximaal twee keer modaal moet fiscaal ondersteund worden.
  • Hoeveel zwaar werk iemand gedaan moet hebben om voor vervroegde uittreding in aanmerking te komen wordt in de sectoren vastgesteld aan de cao-tafel.
  • De financiering van de uitkering bij eerder uittreden wordt op sectoraal niveau afgesproken.

Helaas bleken de werkgevers tot nu toe minder voortvarend. Daar is op vrijdag 8 september dus verandering in gekomen. Tijdens dat overleg heeft VNO-NCW toegezegd mee te werken aan een serieuze intensivering van de onderhandelingen, met als beoogd einddoel om uiterlijk in november 2023 een akkoord te bereiken.


Nieuwsoverzicht