Vergoeding Flexpool azc’s weer naar 35 euro

De dagvergoeding voor de Flexpool in Ter Apel en Budel is sinds 1 mei teruggebracht naar de oorspronkelijke vergoeding van 35 euro per dienst. Daarnaast verdwijnt de maatregel voor eenheden om verplicht politiemedewerkers te leveren. Hiertoe is besloten omdat er volgens de werkgever geen extra capaciteit meer nodig is om de asielstroom in Ter Apel en Budel aan te kunnen.

De politiebonden verwachten dat verplichte levering wel weer noodzakelijk zal zijn. De ervaring leert namelijk dat de instroom van asielzoekers in voorjaar vele malen groter is dan in het najaar. Daarom is afgesproken tussen de politiebonden en de werkgever, dat wanneer verplichte levering toch noodzakelijk is in het komende half jaar (in de periode vanaf 8 april tot uiterlijk 8 oktober 2024), de vergoeding weer teruggebracht wordt naar 90 euro. Mocht het tot verplichting komen dan krijgen medewerkers die sinds 1 mei 2024 meedraaien met de flexpool, dit bedrag met terugwerkende kracht betaald.

Operatie Ter Apel
De werkgever besloot vorig jaar maart een Flexpool op te richten om bij te springen bij de instroom van asielzoekers in Budel en Ter Apel. De situatie daar was zo nijpend dat extra inzet van de politie gewenst was. Dit was ook het geval in 2022 tijdens 'Operatie Ter Apel’. Veel collega’s trokken in die tijd bij de politiebonden aan de bel, vanwege enorm lange reis- en werktijden waarna de politiebonden de korpsleiding voor een ultimatum stelden, er moest gekozen worden voor vrijwillige en beter beloonde inzet binnen de normen van de Arbeidstijdenwet. Zo niet, dan zouden de betreffende collega’s overgaan tot stipheidsacties. Na dit ultimatum werd in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) besloten eenmalig een bonus uit te reiken van 700 euro en werd overeengekomen dat de inzet vrijwillig werd. Ook besloten de werkgever en de bonden verder te praten over structurele oplossingen.

Flexpool
Uit deze gesprekken ontstond het idee van de Flexpool. Een pool waarvoor agenten van elke eenheid zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend, konden aanmelden om bij te springen in Ter Apel en Budel. Het aantal deelnemers aan de flexpool was echter onvoldoende om de gevraagde (aanvullende) capaciteit in te kunnen zetten. De eenheden kregen daarom in juli 2023 de verplichte opdracht om extra bijstand te leveren. Ook werd, na afstemming met de politiebonden, de inzetbeloning van 35 euro tijdelijk verhoogd naar 90 euro.
Volgens de werkgever zijn er op dit moment genoeg collega’s die zich hebben aangemeld voor de Flexpool, waardoor er geen extra capaciteit en verplichte levering meer nodig is. Hierom wordt ook de inzetvergoeding voor de Flexpool-medewerker weer teruggebracht naar 35 euro per dienst.
Om de politiecollega’s verder te ontlasten wordt er onderzocht of de Koninklijke Marechaussee of medewerkers van andere organisaties zoals de Rijksbeveiligingsorganisatie in de toekomst taken van de politie over kunnen nemen.
In de gaten houden


De politiebonden zijn blij dat de Flexpools nu goed zijn ingericht, maar de bonden vragen zich af of de positieve inschatting van de instroomaantallen uitkomt. Zodra deze collega’s aangeven toch weer verplicht te worden diensten te draaien, of wanneer de werkdruk opnieuw te hoog wordt, zullen de politiebonden meteen actie ondernemen.


Nieuwsoverzicht