Verloop

Met een notaris ondernemingsrecht en een accountant/fiscalist zijn diverse juridische modellen onderzocht op haalbaarheid. Naar aanleiding hiervan hebben zij samen met de programmamanager een presentatie aan de hoofdbesturen gegeven. In hoofdlijnen kwamen daar de volgende mogelijkheden uit: een samenwerkingsovereenkomst, het oprichten van een overkoepelende stichting en een juridische fusie.

Deze opties zijn uitgebreid toegelicht waarbij deze deskundigen, mede naar aanleiding van enkele aandachtspunten die bij voorbaat meegegeven waren door de besturen, adviseerden om de optie voor een overkoepelende stichtingsvorm met name verder uit te werken. Een samenwerkingsovereenkomst of juridische fusie zijn eenvoudiger tot stand te brengen, de optie van een stichting vraagt meer uitzoekwerk. 

Daarvoor is inmiddels door al de 4 de bonden een kwartiermaker aangezocht die met elkaar het stichtingsmodel verder gaan uitwerken. Zij zullen de gezamenlijke bondsbestuurders daar regelmatig over gaan informeren. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een voorgenomen besluit wat, naar verwachting, in iedere bond rond de zomer ingebracht zal kunnen worden in de daarvoor bestemde besluitvormingsorganen. 

Inmiddels is gestart met het informeren van de gezamenlijke kaderleden van de bonden. De eerste bijeenkomsten zijn geweest, tot begin april zullen deze in verschillende eenheden in het land plaatsvinden. 


Nieuwsoverzicht