Versobering pensioenopbouw door eerste kamer

De Eerste Kamer heeft 27 mei ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd.

Voor de ABP-regeling zal de Pensioenkamer zich moeten buigen over de implementatie van het nieuwe fiscale kader. Lastig is dat het nieuwe Financieel Toetsingskader nog op zich laat wachten.


Nieuwsoverzicht