Voortgang vier-partijenoverleg

De vakbonden, COR en V&J zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd door de korpsleiding over de pilots in de eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Limburg. In die eenheden is proefgedraaid met het maken en toepassen van zogenoemde de werk-naar-team-tabel.

Uiteraard zullen de bonden hun leden blijven informeren over de voortgang en de afspraken die wij met de werkgever maken.


Nieuwsoverzicht